کاوه فقط به بازی با شموشک چشم دارد

سرانجام نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور به ژایان رسید و کاوه بعد از ۱۰ بازی با ۸ امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

کاوه در هفته های دهم و یازدهم با دو تیم شهرداری بندرعباس و سرخپوشان به ترتیب یکی در بندرعباس و دیگری در انقلاب زنجان بازی کرد و در هر دو بازی به تساوی ۰-۰ رسید. در حال حاضر از بازی های نیم فصل اول کاوه فقط یک بازی مانده که در صورت برد کاوه در آن بازی پس از ده هفته به یک پله بالاتر صعود خواهد کرد. آن بازی با تیم شموشک و در ورزشگاه انقلاب زنجان خواهد بود.