برنامه‌ی لیگ دسته اول تا پایان نیم‌فصل اول

هفته‌ی دهم - گروه الف

پنج‌شنبه ۲۰/۱۰/۱۳۸۶

تراکتورسازی تبریز - شاهین اهواز (تحتی تبریز)

داماش ایرانیان - مقاومت بسیج فارس (ورزشگاه سرداران شهید شمیران)

نیروی زمینی - پیام ارتباطات مشهد (ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی)

سرخپوشان دلوار‌افزار - گل گهر سیرجان (ورزشگاه اختصاصی راه‌آهن)

شهرداری بندرعباس - کاوه‌ی زنجان (ورزشگاه تختی بندرعباس)

شموشک نوشهر - استیل آذین (ورزشگاه شهدای نوشهر)

هفته‌ی دهم - گروه ب

پنج‌شنبه ۲۰/۱۰/۱۳۸۶

هما تهران - شهرداری تبریز (ورزشگاه اختصاصی هما)

مس رفسنجان - سپاهان نوین اصفهان (ورزشگاه شهدای نوش‌آباد)

ماشین‌سازی تبریز - تربیت یزد (ورزشگاه تختی یزد)

فولاد خوزستان - اتکا تهران (ورزشگاه تختی اهواز)

آلومینیوم‌سازی اراک - شاخین پارس جنوبی (ورزشگاه امام خمینی اراک)

هفته‌ی یازدهم - گروه الف

سه‌شنبه ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

مقاومت بسیج فارس - تراکتورسازی تبریز (ورزشگاه حافظیه‌ی شیراز)

شاهین اهواز - شموشک نوشهر (ورزشگاه تختی اهواز)

استیل آذین - شهرداری بندرعباس (ورزشگاه شهید دستگردی تهران)

کاوه‌ی زنجان - سرخپوشان دلوار‌افزار (ورزشگاه انقلاب زنجان)

گل گهر سیرجان - نیروی زمینی تهران (ورزشگاه امام علی سیرجان)

پیام ارتباطات مشهد - داماش ایرانیان (ورزشگاه تختی مشهد)

هفته‌ی یازدهم - گروه الف

سه‌شنبه ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

نساجی مازندران - آلومینیوم‌سازی اراک (ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر)

اتکا تهران - ماشین سازی تبریز (ورزشگاه اختصاصی اتکا)

تربیت یزد - مس رفسنجان (ورزشگاه شهید نصیری یزد)

سپاهان نوین اصفهان - هما تهران (ورزشگاه صفائیه اصفهان)

شهرداری تبریز - کوثر تهران (ورزشگاه تختی تبریز)