پایان کار کاوه

همان طور که می‌دانید تیم کاوه‌ی زنجان یک فصل زیر نظر شرکت شهرک‌های صنعتی کاوه‌ی تهران اداره میشد. با پایان فصل و همین طور پایان قرارداد این شرکت با باشگاه، بار دیگر فعالیت‌های نماینده‌ی زنجان در لیگ دسته یک متوقف شد.

حالا باید منتظر ماند و دید که این بار چه کسی مدیریت این تیم را عهده‌دار خواهد بود؟؟؟!!!