بررسی وضعیت شهرداری زنجان در نیم‌فصل اول

نماینده‌ی فوتبال زنجان در رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور این فصل را نیز بسیار بد آغاز کرد. 

مروری به نتایج این تیم می‌کنیم: 

هفتهمیزبانگلگلمیهماننتیجه
1سپاهان نوین اصفهان11شهرداری زنجانتساوی
2شهرداری زنجان22کوثر لرستانتساوی
3نساجی مازندران31شهرداری زنجانباخت
4شهرداری زنجان11گل‌گهر سیرجانتساوی
5هما تهران21شهرداری زنجانباخت
6شهرداری زنجان13شهرداری تبریزباخت
7صنایع اراک10شهرداری زنجانباخت
8شهرداری زنجان00شهرداری بندرعباستساوی
9صنعت نفت آبادان10شهرداری زنجانباخت
10شهرداری زنجان11استیل‌آذین تهرانتساوی
11مهرکام پارس تهران10شهرداری زنجانباخت
12شهرداری زنجان10پتروشیمی تبریزبرد
13مقاومت بسیج فارس11شهرداری زنجانتساوی
14شهرداری زنجانسپاهان نوین اصفهان
15کوثر لرستانشهرداری زنجان
16شهرداری زنجاننساجی مازندران
17گل‌گهر سیرجانشهرداری زنجان
18شهرداری زنجانهما تهران
19شهرداری تبریزشهرداری زنجان
20شهرداری زنجانصنایع اراک
21شهرداری بندرعباسشهرداری زنجان
22شهرداری زنجانصنعت نفت آبادان
23استیل‌آذین تهرانشهرداری زنجان
24شهرداری زنجانمهرکام پارس تهران
25پتروشیمی تبریزشهرداری زنجان
26شهرداری زنجانمقاومت بسیج فارس

تیم شهرداری زنجان با 10 گل زده، در جمع بدترین‌های خط حمله قرار دارد، و بعد از کوثر لرستان با 9 گل زده (13 بازی)، کم‌ترین میانگین گل زده را دارد (نساجی با وجود انجام 7 بازی 7 گل زده دارد) 

اما از لحا خط دفاع مشکل شهرداری خیلی حاد به نظر نمی‌رسد؛ هر چند که این تیم در 13 بازی، 17 بار دروازه‌ی خود را باز شده دیده، اما در مقایسه با استیل‌آذین صدرنشین که در 12 بازی 18 گل خورده، و هم‌چنین سایر تیم‌ها برای تیم سیزدهم جدول این تعداد گل خورده طبیعی به نظر می‌رسد. با این حال در بین بدترین‌های خط دفاع، تیم شهرداری در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد. 

وضعیت خط حمله‌ی تیم‌های گروه الف: 

1. استیل‌آذین تهران (24 گل - 12 بازی - میانگین 2) 

2. صنعت نفت آبادان (20 گل - 12 بازی - میانگین 1.66) 

3. صنایع اراک (17 گل - 9 بازی - میانگین 1.88) 

4. پتروشیمی تبریز
   گل‌گهر سیرجان (هر دو 17 گل - 12 بازی - میانگین 1.41) 

6. شهرداری تبریز (15 گل - 10 بازی - میانگین 1.5) 

7. سپاهان نوین اصفهان (14 گل - 12 بازی - میانگین 1.16) 

8. مهرکام پارس تهران (14 گل - 13 بازی - میانگین 1.07) 

9. هما تهران (12 گل - 10 بازی - میانگین 1.2) 

10. شهرداری بندرعباس (10 گل - 12 بازی - میانگین 0.83) 

11. مقاومت بسیج فارس
     شهرداری زنجان (هر دو: 10 گل -13 بازی - میانگین 0.76) 

13. کوثر لرستان (9 گل - 13 بازی - میانگین 0.69)

14. نساجی مازندران (7 گل - 7 بازی - میانگین 1) 

وضعیت خط دفاع تیم‌های گروه الف: 

1. صنایع اراک (7 گل - 9 بازی - میانگین 0.77) 

2. شهرداری تبریز (9 گل - 10 بازی - میانگین 0.9) 

3. نساجی مازندران (9 گل - 7 بازی - میانگین 1.28) 

4. سپاهان نوین اصفهان (11 گل - 12 بازی - میانگین 0.91) 

5. شهرداری بندرعباس (13 گل - 12 بازی - میانگین 1.08) 

6. هما تهران (13 گل - 10 بازی - میانگین 1.3) 

7. مقاومت بسیج فارس (14 گل - 13 بازی - میانگین 1.07) 

8. پتروشیمی تبریز (14 گل - 12 بازی - میانگین 1.16)  

9. کوثر لرستان (15 گل - 13 بازی - میانگین 1.15) 

10. صنعت نفت آبادان (16 گل - 12 بازی - میانگین 1.33) 

11. شهرداری زنجان (17 گل - 13 بازی - میانگین 1.30) 

12. استیل‌آذین تهران
     گل‌گهر سیرجان (هر دو: 18 گل - 12 بازی - میانگین 1.5) 

14. مهرکام پارس تهران (22 گل - 13 بازی - میانگین 1.69)